Plakaty

Plakat to ogłoszenie, reklama, hasło ujęte w formę artystyczną, zwykle powielane, umieszczane w wielu miejscach publicznych.

Plakat jest zaliczany do grafiki użytkowej. W zależności od tematyki i pełnionych funkcji plakat może być: polityczny, reklamowy, teatralny, filmowy, artystyczny.