Plakaty

Plakaty to ogłoszenia, reklamy, hasła ujęte w formę artystyczną, zwykle powielane, umieszczane w wielu miejscach publicznych.

Plakaty są zaliczane do grafiki użytkowej. W zależności od tematyki i pełnionych funkcji plakat może być: polityczny, reklamowy, teatralny, filmowy, artystyczny.

Sprawdź resztę naszej oferty!