Ulotki i foldery

Ulotki są drukiem przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej broszurki. Przekazują one niezbędne informacje o działalności instytucji, firmy albo organizacji politycznej, lub zapowiada jakieś wydarzenie.

Najczęstszym sposobem kolportażu ulotek jest ich wykładanie w miejscach publicznych, (poczekalniach, sklepach, na klatkach schodowych), czy też rozdawanie na ulicach. Stanowią tańszą alternatywę dla plakatu i broszury.

Nazwa ulotki, wzięła się prawdopodobnie od jej nietrwałości – „ulotności”, gdyż zazwyczaj czas istnienia ulotki jest krótki. Ulotki gromadzone w bibliotekach i archiwach w celach poznawczych zwane są „drukami ulotnymi”.

Folder jeden z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego, występuje w różnych formatach. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy użyciu druku, ilustracji i kolorów. Folder wykorzystuje także różnego rodzaju mapy, wykresy, dane i inne elementy grafiki w większym stopniu niż ulotki, listy i karty reklamowe.

Katalog reklamowy folder, przybierający różne formy reklamowe. Zwykle jest prezentacją firmy, zawierającą spis produktów i usług oferowanych do sprzedaży. Najczęściej używany do prezentacji w lokalizacji firmy, na targach, giełdach bądź wystawach. Katalog może mieć formę książki lub broszury.

Sprawdź resztę naszej oferty!